Βοήθεια

Ανοίγοντας τη Βάση Δεδομένων του WWF Ελλάς, το Πυροσκόπιο, ο επισκέπτης βλέπει μια αρχική οθόνη, η οποία αποτελείται από τις εξής ενότητες:

Τον χάρτη επιλογής του επιπέδου πληροφορίας

Το μενού επιλογής των βασικών παραμέτρων (καμένες εκτάσεις, αριθμός πυρκαγιών, δριμύτητα)

 

Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί μεταξύ των βασικών παραμέτρων με απλή επιλογή της επιθυμητής παραμέτρου, αφού τοποθετήσει τον κέρσορα πάνω σε αυτή.

Την λίστα επιλογής 12 αναλυτικών παραμέτρων (π.χ. μήνας, έτος, υγρασία, κ.α.)

Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί μεταξύ των αναλυτικών παραμέτρων με απλή επιλογή της επιθυμητής παραμέτρου, αφού τοποθετήσει τον κέρσορα πάνω στο πλαίσιο που αναγράφεται η λέξη –Επιλέξτε-

Τις επιλογές: εισαγωγή, επιπλέον δεδομένα και σχετικές ιστοσελίδες (links)

Το γράφημα παρουσίασης των αποτελεσμάτων μετά το συνδυασμό της βασικής και της αναλυτικής παραμέτρου

 

Χάρτης επιλογής επιπέδου πληροφορίας

Ο χάρτης περιλαμβάνει τρία επίπεδα πληροφορίας:

Επίπεδο χώρας

Επίπεδο γεωγραφικού διαμερίσματος (π.χ. Πελοπόννησος)

Επίπεδο νομού

 

Ο χρήστης μπορεί να μεταβεί από το επίπεδο χώρας στο επίπεδο γεωγραφικού διαμερίσματος με τοποθέτηση του κέρσορα πάνω στο επιθυμητό γεωγραφικό διαμέρισμα και με απλή επιλογή του (κλικ).

Προκειμένου να επιλέξει ο χρήσης το νομό για το οποίο θέλει να δει τη διαθέσιμη πληροφορία θα πρέπει πρώτα να επιλέξει το γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο ανήκει ο νομός και στη συνέχεια να επιλέξει τον επιθυμητό νομό.

Κάθε φορά που ο χρήστης της εφαρμογής επιθυμεί να επανέλθει στο αρχικό επίπεδο πληροφορίας (επίπεδο χώρας) τοποθετεί τον κέρσορα πάνω στο σύμβολο της ανανέωσης του χάρτη 

 

Για επιπλέον διευκρινήσεις ή οδηγίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο oikoskopio@wwf.gr.