Εισαγωγή

Το Πυροσκόπιο του WWF Ελλάς και του ΕΘΙΑΓΕ είναι μια συγκεντρωτική βάση πληροφοριών για τις δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα. Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που απειλούν τα δάση της χώρας μας, καταστρέφοντας κάθε χρόνο σημαντικά οικοσυστήματα και εκτάσεις υψηλής κοινωνικοοικονομικής σημασίας. Πάνω από το 10% της έκτασης της χώρας καλύπτεται από άγονες και βραχώδεις εκτάσεις, ως αποτέλεσμα διαδοχικών πυρκαγιών. Η Δασική Υπηρεσία, από το 1983, έχει ξεκινήσει την καταγραφή μεγάλου αριθμού παραμέτρων ανά περιστατικό πυρκαγιάς, χωρίς όμως, μέχρι σήμερα, να έχει γίνει ενιαία ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίασή τους, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για τις υπάρχουσες καταστροφές και τάσεις μεταβολής ανά γεωγραφική μονάδα.

Στόχος του Πυροσκόπιου είναι να προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα άμεση, έγκυρη και κατανοητή πληροφορία για τις δασικές πυρκαγιές. Μέσα από τη διαθέσιμη πληροφορία της βάσης μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για ερευνητική και επιχειρησιακή χρήση από τους εμπλεκόμενους με την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών, φορείς. Το αποτέλεσμα ευελπιστούμε να είναι η βελτίωση των γνώσεων μας για τις δασικές πυρκαγιές και οι αλλαγές στο μηχανισμό πυροπροστασίας με τη χρήση και στατιστικών δεδομένων.

Το περιεχόμενο του Πυροσκόπιου αποτελεί προϊόν ανάλυσης των πρωτογενών δεδομένων τα οποία διατέθηκαν από τη Δασική Υπηρεσία στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (Ι.Μ.Δ.Ο. & Τ.Δ.Π.) του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.). Σε επίπεδο χώρας τα στοιχεία αφορούν στην χρονική περίοδο 1983-2008 ενώ σε επίπεδο γεωγραφικού διαμερίσματος ή νομού αφορούν στην χρονική περίοδο 1983-2005. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από την ερευνητική ομάδα του Ι.Μ.Δ.Ο. & Τ.Δ.Π. η οποία αποτελείται από τους: Κωνσταντίνα Τσαγκάρη, Γεώργιο Καρέτσο και Νικόλαο Προύτσο.

Σχεδιασμός – γραφιστική επιμέλεια της μελέτης σε έντυπη μορφή: pd studio - Δημήτρης Παπακωνσταντίνου.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από τον Γιώργο Διβάνη, απόφοιτο του τμήματος Στατιστικής της ΑΣΟΕΕ με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην ανάπτυξη εφαρμογών και διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας, και τον Αλέξανδρο Κίτνη, Δασολόγο, απόφοιτο του ΑΠΘ, με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην επιστήμη της γεωγραφικής πληροφορίας.

Σχεδιασμός εφαρμογής: Βασίλης Κοκκινίδης, WWF Ελλάς.

Η δημιουργία του Πυροσκόπιου εντάσσεται στις δράσεις του προγράμματος το Μέλλον των Δασών, το οποίο συγχρηματοδοτείται από τα Ιδρύματα Ι.Σ. Λάτση, Α.Γ. Λεβέντη και Μποδοσάκη, καθώς και από τις εισφορές των υποστηρικτών της οργάνωσης.