ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Οικοσκόπιο είναι μια διαδικτυακή χαρτογραφική εφαρμογή που σχεδιάστηκε και λειτουργεί από το 2008 με την ευθύνη του WWF Ελλάς. Στόχος του είναι να προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα άμεση, έγκυρη και κατανοητή πληροφορία για το περιβάλλον της χώρας μας.

Η πληροφορία που απεικονίζεται στο Οικοσκόπιο προέρχεται είτε από επίσημα δεδομένα των φορέων της πολιτείας, είτε από στοιχεία που έχουν προκύψει από την ανάλυση δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών και αναφορών ή δεδομένα που αποτελούν το προϊόν εργασιών και δράσεων του WWF Ελλάς. Τα σχετικά αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα «Πηγές δεδομένων».

Ειδικότερα, τα στοιχεία για την παρουσία προστατευόμενων ή άλλων σημαντικών ειδών πανίδας και χλωρίδας (πχ ενδημικά ή απειλούμενα με εξαφάνιση) σε επίπεδο περιφερειακής προέρχονται από τις πλέον πρόσφατες εκδόσεις των αντίστοιχων εθνικών Κόκκινων Βιβλίων της Ελλάδας, ενώ ειδικότερα δεδομένα σχετικά με την εξάπλωση των προστατευόμενων φυτικών ειδών προέρχονται από τη βάση δεδομένων των ενδημικών φυτών «Chloris»*.

Η χαρτογραφική εφαρμογή και η βάση δεδομένων που την υποστηρίζει αναπτύχθηκε αρχικά από την εταιρεία QUERQUS Ο.Ε. ενώ η παρούσα μορφή διαμορφώθηκε από την εταιρεία GEODIV.

Κάθε συνεργασία που αναπτύσσουμε στοχεύει στη διαρκή ενημέρωση τόσο της εμφάνισης και των εργαλείων όσο και του περιεχομένου του Οικοσκοπίου και την προσαρμογή του στις σύγχρονες τάσεις και απαιτήσεις του κοινού.

Στόχος μας είναι το Οικοσκόπιο να εμπλουτίζεται σε σταθερή βάση με νέες πληροφορίες και δεδομένα.

Το Οικοσκόπιο και όλες οι βάσεις δεδομένων και οι εφαρμογές που συμπεριλαμβάνει συγχρηματοδοτήθηκαν από τα κοινωφελή ιδρύματα Ι.Σ. Λάτση, Α.Γ. Λεβέντη, Μποδοσάκη και MAVA Fondation pour la Nature, καθώς και από τις εισφορές των υποστηρικτών της οργάνωσης. Η μετάφραση του Οικοσκοπίου κατέστη δυνατή χάρη στην ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Μποδοσάκη, σε αναγνώριση της προστιθέμενης αξίας της διάχυσης της πληροφορίας για το ελληνικό περιβάλλον στο ξενόγλωσσο κοινό.