ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για τα περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα που χρησιμοποιήσαμε στον εμπλουτισμό της βάσης δεδομένων απευθυνθήκαμε, στις ελληνικές αρμόδιες αρχές, σε εταιρείες παροχής γεωγραφικών πληροφοριών και σε επίσημες ιστοσελίδες Διεθνών οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου αυτά να είναι όσο το δυνατό περισσότερο έγκυρα και ενημερωμένα. Αναγνωρίζεται ωστόσο ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν ελλείψεις. Στο βαθμό που θα δημοσιεύονται επικαιροποιημένες εκδόσεις των πληροφοριών, το WWF Ελλάς θα ανανεώνει αντίστοιχα και το περιεχόμενο της βάσης.

Ειδικότερα για κάθε ένα από τα βασικά και τα επιμέρους επίπεδα πληροφορίας σημειώνονται παρακάτω οι πηγές δεδομένων, με τη σειρά που εμφανίζονται στο αναδιπλούμενη λίστα επιλογών που συνοδεύει την εφαρμογή.

Αμέσως μετά παραθέτονται οι πηγές δεδομένων για τα κοινωνικά, οικονομικά στοιχεία που περιέχονται στη βάση δεδομένων και εστιάζουν σε επίπεδο Δήμων και τέλος τα χλωριδικά στοιχεία που εστιάζουν σε επίπεδο Νομού.

Κύριος στόχος της οργάνωσης είναι η συγκεκριμένη εφαρμογή να εμπλουτίζεται συνεχώς τα επόμενα χρόνια, προκειμένου οι πολίτες να βρίσκουν συγκεντρωμένη στο σύνολό της τη διαθέσιμη περιβαλλοντική πληροφορία. Ως εκ’ τούτου στα ήδη υπάρχοντα επίπεδα θεματικής πληροφορίας είναι πιθανό να προστίθενται διαρκώς επιπλέον πληροφορίες ή/και νέα επίπεδα, κατόπιν έρευνας των υπεύθυνων της εφαρμογής καθώς και προτάσεων που θα γίνονται από τους επισκέπτες της.

Διοικητική Διαίρεση

Τοπογραφικά Στοιχεία

Υδρογραφικά Στοιχεία

Περιβαλλοντικά Στοιχεία

Καλύψεις γης - Απειλές

Κοινωνικά – οικονομικά χαρακτηριστικά σε επίπεδο Δήμου

Προστατευόμενα φυτικά είδη του Νομού

Χωροθέτηση ΑΠΕ

Τα στοιχεία προέρχονται από την πρόταση για την ορθή χωροθέτηση αιολικών πάρκων στη Θράκη, WWF Ελλάς.

Θαλάσσιος και παράκτιος χώρος

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν στη διάρκεια του προγράμματος MedTrends (MED PROGRAMME, 1M-MED14- 08 MEDTRENDS) που χρηματοδοτήθηκε κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά 25% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το πρόγραμμα υλοποίησε το WWF, ως δικαιούχος. Η έκθεση για την Ελλάδα «Γαλάζια Ανάπτυξη στη Μεσόγειο: Η πρόκληση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης - Ελλάδα» αναπτύχθηκε από τη σύμπραξη μελετητικών γραφείων και μελετητών «Θύμιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες ΑΕΜ», «Όμικρον ΕΠΕ», «Β. Δομιτσόγλου, Σ. Διαμαντίδου & ΣΙΑ Ε.Ε.» και «Νίκος Γιαννάκης, Δρ. Βιολόγος-Περιβαλλοντολόγος» για λογαριασμό και σε συνεργασία με το WWF Ελλάς.

Εξάπλωση ειδών

Σημαντικές Περιοχές για τη Βιοποικιλότητα