ΒΟΗΘΕΙΑ

Γενικά
1. Εξοικείωση με το ανανεωμένο Οικοσκόπιο
2. Εμφάνιση πληροφορίας
3. Εργαλεία πλοήγησης
4. Εντοπισμός αναλυτικών πληροφοριών για τα μέτρα προστασίας των Εθνικών Πάρκων
5. Εμφάνιση αναλυτικών στοιχείων για τα απειλούμενα και προστατευόμενα είδη φυτών και ζώων
6. Ενδεικτικά παραδείγματα απεικόνισης γεωγραφικής και περιγραφικής πληροφορίας
7. Περιπτώσεις ασυμβατότητας υποβάθρων
8. Τεχνικά χαρακτηριστικά

 

Γενικά:

Ανοίγοντας το Οικοσκόπιο (www.oikoskopio.gr) ο επισκέπτης βλέπει μια αρχική οθόνη, όπου δίνεται μια σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του, του σκοπού για τον οποίο σχεδιάστηκε, όπως και των χορηγών με τη βοήθειά των οποίων δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε η συγκεκριμένη διαδικτυακή χαρτογραφική εφαρμογή. Απευθείας πρόσβαση στην ιστοσελίδα του WWF Ελλάς και στις στοχευμένες δράσεις της οργάνωσης, σε θέματα σχετικά με το κλίμα και την περιβαλλοντική πολιτική, δίνεται μέσω των συνδέσμων στα αριστερά της εισαγωγικής σελίδας. Εδώ θα βρείτε και εικονίδιο που οδηγεί στο Πυροσκόπιο (http://oikoskopio.gr/pyroskopio/), μια συγκεντρωτική βάση πληροφοριών για τις δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα.

Στη δεξιά πλευρά, κάθε νέος επισκέπτης του Οικοσκοπίου μπορεί να συμπληρώσει, εφόσον το επιθυμεί, τα στοιχεία του στη φόρμα που έχει δημιουργηθεί ώστε να λαμβάνει την τακτική ενημέρωση των χρηστών όσον αφορά σε νέα επίπεδα πληροφορίας και τις όποιες λειτουργικές βελτιώσεις.

^ αρχή σελίδας

1. Εξοικείωση με το ανανεωμένο Οικοσκόπιο

Επιλέγοντας  ανοίγει η οθόνη της χαρτογραφικής εφαρμογής, στην οποία διακρίνονται:

·  Το πλαίσιο του χάρτη, με τα εργαλεία μεγέθυνσης, σμίκρυνσης, επαναφοράς και μετακίνησης.

Στα αριστερά, η αναδιπλούμενη λίστα επιλογών βασικού υποβάθρου και θεματικών επιπέδων πληροφορίας. Μία γραμμή αναζήτησης προσφέρεται για την πληκτρολόγηση και γρήγορη εύρεση (χωρίς περιήγηση στις αναδιπλούμενες λίστες) του τίτλου του υποβάθρου ή του θεματικού επιπέδου το οποίο επιθυμεί να επιλέξει και να προβάλει στο χάρτη ο επισκέπτης.

Με το κουμπί επιλογής  ο επισκέπτης του Οικοσκοπίου μπορεί να επαναφέρει σε οποιαδήποτε στιγμή της αναζήτησής του, όλα τα επίπεδα της λίστας επιλογών στην αρχική τους κατάσταση.

·  Πάνω και δεξιά, βρίσκεται η γραμμή των εργαλείων πλοήγησης (βλ. κεφάλαιο 2)

που περιλαμβάνει την εύρεση σημείου γνωστών συντεταγμένων , την εναλλαγή από προηγούμενη σε επόμενη θέαση , το μεγεθυντικό παράθυρο (zoom box) , τη μέτρηση απόστασης και έκτασης στο χάρτη , την εμφάνιση του χάρτη σε πλήρη οθόνη , τη δημιουργία σύντομου συνδέσμου (link)  για την αποθήκευση των ρυθμίσεων και της εστίασης του χάρτη που έχει επιλέξει ο χρήστης με δυνατότητα ανταλλαγής αυτής της πληροφορίας με άλλους χρήστες του διαδικτύου, την εκτύπωση του χάρτη  και την εύρεση του παρόντος κειμένου βοήθειας . Σε ξεχωριστό κενό πεδίο, στην ίδια γραμμή, δίνεται η δυνατότητα πληκτρολόγησης του ονόματος οικισμού ή οδού για εύκολο και άμεσο εντοπισμό στο χάρτη.

·  Κάτω και αριστερά, η ένδειξη της κλίμακας

·  Κάτω και δεξιά, οι ακριβείς συντεταγμένες του σημείου που δείχνει σε κάθε μετακίνησή του ο κέρσορας στον χάρτη. Ο χρήστης του Οικοσκοπίου μπορεί να επιλέξει μεταξύ τριών ευρέως χρησιμοποιούμενων προβολικών συστημάτων, με δυνατότητα εναλλαγής από το ένα στο άλλο.  

^ αρχή σελίδας

2. Εμφάνιση πληροφορίας

Ο αρχικός χάρτης του Οικοσκοπίου ανοίγει στο δορυφορικό υπόβαθρο του Google maps αλλά ο επισκέπτης, έχει πλέον τη δυνατότητα επιλογής βασικού υποβάθρου από 3 διακριτές ομάδες (Bing Maps, Open Street Maps, Google Maps).

Στο ανανεωμένο Οικοσκόπιο, τα διαθέσιμα θεματικά επίπεδα πληροφοριών διαφοροποιούνται «χρωματικά» από τις υπάρχουσες επιλογές υποβάθρων και οργανώνονται σε διακριτές ενότητες με επιμέρους επιλογές από αναδιπλούμενες λίστες.

Για την εμφάνιση της πληροφορίας (Προστατευόμενες Περιοχές, Καλύψεις Γης, Νησιωτικοί Υγρότοποι, Υδρογραφικά Στοιχεία, Τοπογραφικά Στοιχεία, Διοικητική Διαίρεση, Κλιματική Αλλαγή)στο χάρτη, ο επισκέπτης μπορεί να αναπτύξει τις διαθέσιμες λίστες (με ένα κλικ στον τίτλο της θεματικής ενότητας ή στο σύμβολο «+») και να επιλέξει με τον τρόπο που περιγράφηκε οποιαδήποτε από τα επιμέρους επίπεδα έχοντας για όλα τις ίδιες δυνατότητες με τα βασικά υπόβαθρα όπως: έλεγχο ποσοστού διαφάνειας, αλλαγή στη σειρά εμφάνισης μεταξύ των επιπέδων κάθε θεματικής ενότητας, αλλά και μεταξύ διαφορετικών θεματικών ενοτήτων, με σύρσιμο και μετακίνηση (drag & drop) μέσα στην ίδια θεματική ενότητα.

Για την απεικόνιση οποιασδήποτε πληροφορίας στο χάρτη, ο χρήστης αρκεί να επιλέξει το κουμπί επιλογής (check box)  που βρίσκεται δίπλα στο αντίστοιχο θεματικό επίπεδο. Προκειμένου η εμφάνιση του χάρτη να προσαρμοστεί στις ανάγκες του χρήστη, είναι εφικτός ο συνδυασμός μεταξύ δορυφορικού και οδικού υποβάθρου από διαφορετικές ομάδες. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης απενεργοποιήσει όλα τα διαθέσιμα υπόβαθρα, παραμένει ενεργό το επίπεδο των Αυτοδιοικητικών Περιφερειών Καλλικράτη (Περιφέρειες) ως ο βασικός χάρτης προσανατολισμού-αναφοράς. Για κάθε συνδυαστική απεικόνιση, προσφέρεται επίσης η δυνατότητα ελέγχου του ποσοστού διαφάνειας από τη μπάρα που υπάρχει δίπλα σε κάθε κουμπί επιλογής (check box).    

Άλλη μια λειτουργία του ανανεωμένου Οικοσκοπίου είναι ο τρόπος εμφάνισης της περιγραφικής πληροφορίας που συνοδεύει κάθε θεματικό επίπεδο. Πλέον με ένα «κλικ» στην περιοχή ενδιαφέροντος, ανοίγει ένα ενημερωτικό παράθυρο (Pop-Up window)αντικαθιστώντας τον πίνακα που άνοιγε κάτω ακριβώς από το χάρτη στην προηγούμενη εμφάνιση του Οικοσκοπίου. Έτσι η προσοχή του επισκέπτη δεν αποσπάται από το χάρτη, που συγκεντρώνει τόσο την οπτικοποιημένη πληροφορία όσο και την ερμηνεία της. Σημειώνεται επίσης ότι αν είναι ενεργοποιημένα περισσότερα από ένα θεματικά επίπεδα, η περιγραφική πληροφορία  του ενημερωτικού παραθύρου οργανώνεται σε αριθμημένες καρτέλες ανά θεματική ενότητα, που μπορεί ο χρήστης του Οικοσκοπίου να επιλέξει για να δει.  

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ορισμένα επίπεδα πληροφορίας γίνονται ορατά στο χάρτη από μια κλίμακα και κάτω, είναι δηλαδή ευδιάκριτα σε προχωρημένη μεγέθυνση. Περνώντας τον κέρσορα πάνω από αυτά τα επίπεδα, εμφανίζεται μια ενημερωτική ταμπέλα (info label) που  ενημερώνει τον χρήστη για την κλίμακα πέρα από την οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί και απεικονιστεί στο χάρτη η πληροφορία. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, πέρα από τη διάκριση της πληροφορίας βελτιώνει και την ταχύτητα ανταπόκρισης της εφαρμογής σε κάθε αναζήτηση.

^ αρχή σελίδας

3. Εργαλεία πλοήγησης

Βασικό στοιχείο της ανανέωσης του Οικοσκοπίου είναι η βελτίωση στον τρόπο και στην ταχύτητα πλοήγησης. Με το ποντίκι του υπολογιστή ή τα βασικά εργαλεία μεγέθυνσης και σμίκρυνσης η εστίαση στο χάρτη γίνεται εύκολα και απλά.

Το εικονίδιο της υδρογείου  επαναφέρει το χάρτη στην αρχική θέαση (απεικόνιση της Ελλάδας), ενώ η μετακίνηση (pan) προς τις τέσσερεις κατευθύνσεις του ορίζοντα επιτυγχάνεται από τα ισάριθμα βελάκια ή με αριστερό κλικ και κίνηση του ποντικιού προς κάθε κατεύθυνση και διαγώνια.

Επιπλέον χρηστικά εργαλεία προστέθηκαν στη νέα εμφάνιση του Οικοσκοπίου για να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικότερα σύνθετες αναζητήσεις και την απεικόνιση πληροφορίας στο χάρτη. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικότερα.

3.1.Εύρεση οικισμού

Για το γρήγορο και εύκολο εντοπισμό ενός συγκεκριμένου οικισμού ή ακόμα και μιας συγκεκριμένης διεύθυνσης στο χάρτη, το ανανεωμένο Οικοσκόπιο διαθέτει ένα πλαίσιο (δίπλα στη γραμμή εργαλείων) στο οποίο συμπληρώνονται τα αρχικά γράμματα ή η πλήρης ονομασία και η εφαρμογή αφού εντοπίσει τις εγγραφές της βάσης δεδομένων που ταιριάζουν εμφανίζει τη λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές. 

Μετά τον εντοπισμό, ο επισκέπτης μπορεί να εστιάσει π.χ. στον οικισμό που τον ενδιαφέρει και να συνεχίσει την αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών, όπως φαίνεται στις εικόνες που ακολουθούν.

3.2.Εύρεση σημείου

Για την εύρεση σημείου γνωστών συντεταγμένων, ο επισκέπτης επιλέγει  και στη συνέχεια συμπληρώνει τα πεδία Χ και Υ (με δυνατότητα επιλογής προβολικού συστήματος). Το σημείο που αντιστοιχεί στο ζεύγος συντεταγμένων σημειώνεται στο χάρτη με μία «πινέζα». Μετά τον εντοπισμό του σημείου, ο επισκέπτης του Οικοσκοπίου μπορεί να συνεχίσει με την αναζήτηση της πληροφορίας που τον ενδιαφέρει.   

3.3.Αλλαγή θέασης

Τα δύο εικονίδια αλλαγής θέασης  προσφέρουν τη δυνατότητα γρήγορης και εύκολης επιστροφής σε προηγούμενη θέαση ή τη μετάβαση σε μεταγενέστερη, όταν ο επισκέπτης θελήσει να συγκρίνει την πληροφορία του χάρτη μεταξύ διαφορετικών σημείων ή/και σε άλλη κλίμακα.

3.4.Παράθυρο μεγέθυνσης (zoom box)

Με το συγκεκριμένο εργαλείο παρακάμπτονται διαδοχικά κλικ σε περιπτώσεις εστίασης σε συγκεκριμένη περιοχή. Ο επισκέπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το εικονίδιο  ή Shift+ αριστερό κλικ του ποντικιού για να επιλέξει την περιοχή που θέλει να εστιάσει. Σημειώνεται ότι για να επανακτήσει το ποντίκι του υπολογιστή τη δυνατότητα της μετακίνησης (pan) θα πρέπει να απενεργοποιηθεί το παράθυρο μεγέθυνσης (zoom box).

3.5.Χάρακας  

Μήκη και επιφάνειες στο χάρτη υπολογίζονται χρησιμοποιώντας το εργαλείο . Για τη μέτρηση απόστασης ο επισκέπτης κάνει αριστερό «κλικ» σε ένα σημείο του χάρτη και προεκτείνει τη γραμμή (με κίνηση του ποντικιού) προς την κατεύθυνση που επιθυμεί μέχρι ένα δεύτερο σημείο που ορίζει κάνοντας ξανά αριστερό «κλικ». Μπορεί να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο, επεκτείνοντας τη γραμμή και σε άλλα σημεία (συνεχίζοντας τον υπολογισμό της απόστασης) μέχρι το σημείο που θέλει να σταματήσει τη μέτρηση κάνοντας δυο φορές «αριστερό» κλικ. Για τον καθαρισμό της ένδειξης της μέτρησης αρκεί να επιλέξει το εικονίδιο  . Για τη μέτρηση έκτασης ο επισκέπτης ξεκινά κάνοντας αριστερό «κλικ» σε ένα σημείο και με το ίδιο τρόπο συνεχίζει ορίζοντας τις κορυφές ενός πολυγώνου που κλείνει κάνοντας δυο φορές αριστερό «κλικ» στο τελευταίο σημείο. Η ένδειξη της μέτρησης καθαρίζει με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω.

3.6.Εμφάνιση του χάρτη σε πλήρη οθόνη

Πρόκειται για δυνατότητα που επιτρέπει την απόκρυψη της λίστας επιλογής θεματικών επιπέδων, προς όφελος του χάρτη, για την καλύτερη δυνατή παρουσίαση των επιλεγμένων πληροφοριών. Επιλέγοντας το εικονίδιο  ή τα βελάκια που βρίσκονται στο πλαίσιο του χάρτη αριστερά προς το μενού ή κάτω προς τις συντεταγμένες, ο χάρτης καταλαμβάνει όλο το διαθέσιμο χώρο στην οθόνη του υπολογιστή. Μετά την επισκόπησή του και πατώντας ξανά στα βελάκια, ο χάρτης μπορεί να περιοριστεί ξανά χωρίς να χαθεί η πληροφορία και με τα διαθέσιμα μενού ορατά για οποιαδήποτε αλλαγή στην απεικόνιση.

3.7.Σύνδεσμος

Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο του ανανεωμένου Οικοσκοπίου είναι αυτό του συνδέσμου (link). Πατώντας πάνω δεξιά το εικονίδιο  δημιουργείται μία μοναδική διεύθυνση url για τον χάρτη που έχει φτιάξει ο χρήστης . Κάθε σύνδεσμος αποθηκεύει τα ενεργοποιημένα επίπεδα και την εμφάνισή τους (ποσοστό διαφάνειας, σειρά επιπέδων), την κλίμακα και την περιοχή που «βλέπει» ο χρήστης. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί κάθε χρήστης του Οικοσκοπίου μπορεί να μοιραστεί με άλλους ότι ακριβώς απεικονίζεται στον υπολογιστή του κάθε στιγμή, στέλνοντας απλά ένα link ή/και να το ενσωματώσει σε κάποιο κείμενο, ιστοσελίδα, blog κλπ.

3.8.Εκτύπωση χάρτη.

Ο χρήστης του Οικοσκοπίου έχει επιπλέον τη δυνατότητα να αποθηκεύσει τον χάρτη που δημιούργησε από τα διαθέσιμα υπόβαθρα σε εικόνα μορφής jpg. Πατώντας πάνω δεξιά το εικονίδιο του εκτυπωτή  εμφανίζεται το παράθυρο εκτύπωσης του χάρτη όσο η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.  Μόλις εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα στο ίδιο παράθυρο, ο χάρτης είναι έτοιμος προς αποθήκευση.

Με τον τρόπο αυτό ο καθένας μπορεί από τον προσωπικό του υπολογιστή του να τον εκτυπώσει ή να τον ενσωματώσει σε κάποιο κείμενο, ιστοσελίδα, blog κλπ. Σημειώνεται ωστόσο ότι τα υπόβαθρα της Google (Google Streets, Google Satellite, Google Hybrid) δεν εκτυπώνονται για τεχνικούς λόγους. 

^ αρχή σελίδας

4. Εντοπισμός αναλυτικών πληροφοριών για τα μέτρα προστασίας των Εθνικών Πάρκων

Άλλη μια σημαντική πληροφορία που μπορεί ο επισκέπτης να αντλήσει από το Οικοσκόπιο αφορά στα Εθνικά Πάρκα και τα μέτρα προστασίας τους. Πέρα από τη δυνατότητα χαρτογραφικής απεικόνισης της πληροφορίας, εστιάζοντας σε ένα από τα θεσμοθετημένα εθνικά πάρκα της χώρας, εμφανίζεται καταρχήν το συνοδευτικό υπόμνημα με τις επεξηγήσεις των γραμμικών μοτίβων που αντιστοιχούν σε κάθε ζώνη προστασίας.

Κάνοντας αριστερό κλικ σε συγκεκριμένη ζώνη προστασίας, πάντα εντός των ορίων ενός Εθνικού Πάρκου, ανοίγει ο πίνακας περιγραφικών πληροφοριών. Ο ενεργός σύνδεσμος «Δείτε τα μέτρα προστασίας» οδηγεί σε ξεχωριστό πλαίσιο όπου περιγράφονται αναλυτικά τα ειδικότερα μέτρα προστασίας που ισχύουν στη ζώνη που επιλέχτηκε, όπως αποτυπώνονται στο Προεδρικό Διάταγμα ή την Κοινή Υπουργική Απόφαση χαρακτηρισμού του αντίστοιχου Εθνικού Πάρκου. Παρακάτω φαίνεται ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.

^ αρχή σελίδας

5. Εμφάνιση αναλυτικών στοιχείων για τα απειλούμενα και προστατευόμενα είδη φυτών και ζώων   

Το Οικοσκόπιο είναι η μοναδική διαδικτυακή εφαρμογή, που ο επισκέπτης μπορεί να βρει αναλυτική πληροφορία σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (Νομού) για τα είδη ζώων και φυτών που προστατεύονται ή/και απειλούνται σύμφωνα με τα στοιχεία του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων Ειδών Ζώων της Ελλάδας και τη βάση δεδομένων των ενδημικών φυτών «Chloris» [Georghiou, K. & Delipetrou, P. (1990 - 2008)] αντίστοιχα.

Η πληροφορία για τα απειλούμενα και προστατευόμενα είδη εμφανίζεται περιγραφικά, έχοντας προηγουμένως ενεργοποιήσει το επίπεδο Περιφερειακές Ενότητες (Νομοί) και εστιάσει σε συγκεκριμένη περιοχή του χάρτη, όπως φαίνεται στο παράδειγμα της εικόνας.

^ αρχή σελίδας

6. Ενδεικτικά παραδείγματα απεικόνισης γεωγραφικής και περιγραφικής πληροφορίας

Για λόγους κατανόησης των λειτουργιών και των εργαλείων που περιγράφηκαν ήδη, στην παρούσα ενότητα δίνονται μερικά ενδεικτικά παραδείγματα αναζητήσεων και των βημάτων υλοποίησής τους.

6.1.Πώς μπορώ να δω τη διοικητική πληροφορία μιας περιοχής και σε τι κλίμακα;

Η θεματική ενότητα Διοικητική Διαίρεση περιέχει αναλυτική πληροφορία για ολόκληρη τη χώρα σε κλίμακα που ξεκινά από τις Αυτοδιοικητικές Περιφέρειες (Περιφέρειες Καποδίστρια) μέχρι τις Δημοτικές Κοινότητες (Δημοτικά Διαμερίσματα Καποδίστρια). Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι για την καλύτερη απεικόνιση της διοικητικής πληροφορίας και κυρίως για πιθανούς συνδυασμούς με θεματικά επίπεδα άλλων κατηγοριών, οι Δήμοι είναι επιλέξιμοι από κλίμακα μικρότερης του 1:1.000.000, οι Δημοτικές Ενότητες από κλίμακα 1:500.000 και οι Δημοτικές Κοινότητες από κλίμακα 1:250.000.

Ενεργοποιώντας και τα 5 επιμέρους επίπεδα και εστιάζοντας στην περιοχή ενδιαφέροντος και επιλέγοντάς την με αριστερό κλικ, ανοίγει ο πίνακας περιγραφικών πληροφοριών. Αριθμημένες καρτέλες του πίνακα δίνουν στον επισκέπτη τις διοικητικές πληροφορίες που αναζητά διαδοχικά από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη διοικητική μονάδα, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.  

Στο πλαίσιο της ίδιας αναζήτησης, ο χρήστης της εφαρμογής μπορεί να έχει επίσης πρόσβαση σε βασικά κοινωνικοοικονομικά στοιχεία σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας (Δήμου Καποδίστρια) (πηγή ΕΛ. ΣΤΑΤ.). Συνιστούμε ωστόσο προσοχή, καθώς τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από την προτελευταία εθνική απογραφή και αναφέρονται στους Δήμους Καποδίστρια. Το Οικοσκόπιο θα ενημερωθεί με τα κοινωνικοοικονομικά στοιχεία των νέων Δήμων (Καλλικράτη), μετά τη δημοσίευσή τους από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. το δεύτερο εξάμηνο του 2012 και ως το 2014.

6.2.Πώς μπορώ να δω τις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 ενός νομού;

Στην εικόνα που φαίνεται παρακάτω απενεργοποιήθηκε από την αναδιπλούμενη λίστα στα αριστερά το βασικό υπόβαθρο του Google και επιλέχθηκαν α) οι Περιφερειακές Ενότητες (νομοί) από το θεματικό επίπεδο Διοικητική Διαίρεση και β) οι τρεις κατηγορίες περιοχών του δικτύου Natura 2000 (SCI, SPA, SCI/SPA)από το θεματικό επίπεδο Προστατευόμενες Περιοχές. Ενδεικτικά ο χάρτης εστιάστηκε στο νομό Λάρισας και κατόπιν ζητήθηκαν οι σχετικές περιγραφικές πληροφορίες (αριστερό κλικ σε συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος).

6.3.Πώς μπορώ να δω τους οικότοπους κοινοτικής σημασίας εντός μια περιοχής Natura 2000

Κρατώντας τις βασικές πληροφορίες ενεργοποιημένες από την προηγούμενη αναζήτηση, στο συγκεκριμένο παράδειγμα επιλέχθηκαν επιπλέον οι Οικότοποι από τις Προστατευόμενες περιοχές, επίπεδο πληροφορίας που συγκεντρώνει τη χαρτογράφηση της πλειονότητας των οικότοπων κοινοτικής σημασίας εντός των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (Special Areas of Conservation). Με αριστερό κλικ στην περιοχή ενδιαφέροντος, ανοίγει ο πίνακας περιγραφικών πληροφοριών με τις κατηγορίες των οικότοπων (κωδικός περιοχής Natura, κωδικός οικοτόπου και ονομασία οικοτόπου) που έχουν χαρτογραφηθεί στην εν’ λόγω περιοχή. Στο βοηθητικό χρωματικό υπόμνημα, που ανοίγει αυτόματα με την ενεργοποίηση της συγκεκριμένου επιπέδου, εμφανίζονται οι συχνότεροι οικότοποι καθώς και οι οικότοποι προτεραιότητας. Οι υπόλοιποι δεν απεικονίζονται με διαφορετικό χρώμα, εμφανίζεται ωστόσο η σχετική πληροφορία (κωδικός περιοχής Natura, κωδικός οικοτόπου και ονομασία οικοτόπου) Η χαρτογράφηση των οικότοπων (πηγή ΥΠΕΚΑ) δεν είναι διαθέσιμη για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας που εντάχθηκαν πρόσφατα στο Δίκτυο Natura 2000.

6.4.Πώς μπορώ να δω πληροφορίες για τις χρήσεις και τις καλύψεις γης σε μια περιοχή

Η κατηγορία Καλύψεις γης στην αναδιπλούμενη λίστα επιλογών στα αριστερά του χάρτη περιλαμβάνει τις χρήσεις γης κατά CORINE 2000, καθώς και τις καλύψεις γης τα έτη 1987 και 2007, όπως έχουν προκύψει από τη χαρτογράφηση που εκπόνησε το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του ΑΠΘ και το WWF Ελλάς. Στην ίδια κατηγορία μπορεί κανείς να δει και τις μεγαλύτερες καμένες εκτάσεις της Ελλάδας από το 2007 έως σήμερα.  

Ενεργοποιώντας κάποιο από τα παραπάνω επίπεδα, οι πληροφορίες αποτυπώνονται στο χάρτη μετά από μεγέθυνση και συγκεκριμένα από την κλίμακα μικρότερη του 1:620.000. Επιλέγοντας μια συγκεκριμένη περιοχή, εμφανίζεται το χρωματικό υπόμνημα και η ακριβής περιγραφή της συγκεκριμένης κάλυψης.

Έχοντας ενεργοποιημένη τη χαρτογράφηση των καλύψεων γης και για τα δύο έτη (1987 & 2007) και ρυθμίζοντας το ποσοστό/βαθμό διαφάνειας, είναι δυνατή η σύγκριση της κατάστασης και η αναγνώριση των αλλαγών σε μια περιοχή.

^ αρχή σελίδας

7. Περιπτώσεις ασυμβατότητας υποβάθρων

Τα πρωτογενή υπόβαθρα που έχουν χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή έγινε προσπάθεια ώστε να είναι, κάθε φορά, οι επίσημες εκδόσεις όπως διατίθενται από τις σχετικές υπηρεσίες (ΥΠΕΚΑ, ΕΥΓΕΠ ΕΛ. ΣΤΑΤ., ΓΥΣ, κλπ), ενώ χρησιμοποιήθηκαν και υπόβαθρα που το WWF Ελλάς προμηθεύτηκε από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο ψηφιακών και γεωγραφικών δεδομένων. Στην περίπτωση των καλύψεων γης (1987 και 2007) και των νησιωτικών υγροτόπων τα υπόβαθρα έχουν δημιουργηθεί από εργασίες του WWF Ελλάς και συνεργατών του (βλ.πηγές δεδομένων).

Η εντοπισμένη έλλειψη επίσημων βασικών υποβάθρων καθώς και  η μέχρι πρότινος έλλειψη ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών δημιουργίας υποβάθρων, έχουν προκαλέσει ορισμένα προβλήματα όσον αφορά τη συμβατότητα των ορίων/περιγραμμάτων ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα καθώς διαφορετικοί φορείς πιθανόν να έχουν ακολουθήσει διαφορετική κλίμακα κατά τη χαρτογράφηση/ψηφιοποίηση της πληροφορίας. Στην παρούσα φάση η επέμβασή μας για τη διόρθωση κάποιων επιπέδων ώστε τα όριά τους να ταυτίζονται θεωρήθηκε επισφαλής, κρίνουμε όμως απαραίτητο να επιστήσουμε την προσοχή των χρηστών, βεβαιώνοντας ότι παρακολουθούμε τις νεότερες-αρτιότερες εκδόσεις ενημερώνοντας αντίστοιχα και το Οικοσκόπιο.

Ένα παράδειγμα ασυμβατότητας παρατηρείται και όταν συνδυάζονται: α) κάποιο από τα διαθέσιμα υπόβαθρα και β) τα βασικά επίπεδα της Διοικητικής Διαίρεσης με την πληροφορία των οικισμών σε παραθαλάσσια μέρη, οπότε η ακτογραμμή δεν ταυτίζεται πλήρως με τα υπόλοιπα στοιχεία.

^ αρχή σελίδας

8. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνοψίζοντας, στα παραδείγματα που περιγράφηκαν παραπάνω επιχειρήθηκε να δοθεί μια απλουστευμένη περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της διαδικτυακής χαρτογραφικής εφαρμογής του Οικοσκοπίου και των εργαλείων που προσφέρει. Με τις εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν για τον ίδιο σκοπό κάθε νέος χρήστης έχει τη δυνατότητα να εξοικειωθεί με τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων και να πειραματιστεί από το σημείο αυτό και μετά σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του.

Η χαρτογραφική εφαρμογή αναπτύχθηκε από την εταιρεία GeoDIV με εργαλεία ανοιχτού κώδικα (open source). Συγκεκριμένα για την απεικόνιση των χαρτογραφικών δεδομένων έχει χρησιμοποιηθεί Mapserver 5.6.7, που αποτελεί μια από τις πιο αξιόπιστες και αναγνωρισμένες πλατφόρμες ανοιχτού λογισμικού για τη δημοσίευση χωρικών δεδομένων και χαρτογραφικών εφαρμογών στο διαδίκτυο. Τα ψηφιακά υπόβαθρα που χρησιμοποιούνται είναι σε μορφή ESRI Shapefile. Για να επιτευχθεί η ταχύτερη απεικόνιση των δεδομένων στο χρήστη τα υπόβαθρα έχουν «cach-αριστεί» και σερβίρονται ως tiles με την χρήση ενός ακόμα λογισμικού ανοιχτού κώδικα, του TileCache (έκδοση 2.11).

Ο διαδραστικός χάρτης αναπτύχθηκε με την χρήση της Javascript βιβλιοθήκης OpenLayers (έκδοση 2.11). Η βιβλιοθήκη αυτή δίνει την δυνατότητα κατανάλωσης και απεικόνισης υποβάθρων από WMS υπηρεσίες. Επίσης επιτρέπει την δημιουργία εργαλείων, όπως zoom in, zoom out, zoom box, pan, μέτρηση αποστάσεων και εκτάσεων, μετατροπές συντεταγμένων μεταξύ προβολικών συστηματων (μέσω της βιβλιοθήκης Pro4js) που δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να εξερευνήσει σε βάθος την παρεχόμενη πληροφορία. Επιπλέον παρέχεται υπηρεσία geocoding μέσω της αντίστοιχης online υπηρεσίας της Google.

Για την ανάπτυξη της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε η γενικής χρήσης γλώσσα προγραμματισμού PHP 5.0. Η διαδραστικότητα της διεπαφής επιτυγχάνεται μέσω Javascript και τωνιβλιοθηκών jQuery και jQuery UI.

Τέλος για την ανάπτυξη της βάσης δεδομένων και τη διαχείριση των χρηστών χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα MySQL 5.1

Για επιπλέον διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Υποστήριξης του WWF Ελλάς μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης oikoskopio@wwf.gr .

^ αρχή σελίδας